Apartament mieszkalny, zastosowanie różnorodnych materiałów